Tovar bol pridaný do košíka.

Zákazníci si kúpili aj

Späť na produktový katalóg

Vyhlásenie o používaní technológie cookies

Podobne ako väčšina subjektov používajú aj spoločnosti BizBox Customer Services, s. r. o. a Plastkon product s. r. o. technológiu cookies na zlepšenie používateľského komfortu návštevníkov a používateľov svojich internetových stránok a elektronického obchodu.

Cookies sú miniatúrne súbory zložené z reťazca písmen a číslic, ktoré server uloží do Vášho počítača pri vstupe na internetovú stránku využívajúcu túto technológiu. Cookies okrem iného umožňujú prevádzkovateľovi internetových stránok a elektronických obchodov odlíšenie Vašej osoby od ostatných návštevníkov a používateľov týchto stránok a obchodov. Cookies sa NEDAJÚ použiť ako programový kód ani na šírenie počítačových vírusov a neumožňujú ani jednej uvedenej spoločnosti prístup na Váš pevný disk a k Vašim dátam. Napriek tomu, že sa na Vašom pevnom disku ukladajú cookies, nemôžeme z neho čítať akékoľvek iné informácie.

Údaje, ktoré spoločnosti BizBox Customer Services, s. r. o. a Plastkon product s. r. o. získajú prostredníctvom stránok a elektronického obchodu využívajúcich technológiu cookies , sa môžu použiť predovšetkým na nasledujúce účely:

  • umožnenie pohybu návštevníka, resp. používateľa stránok a elektronického obchodu po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) stránok alebo ukladanie položiek do nákupného košíka atď. (tzv. nevyhnutne potrebné - strictly necessary - cookies);
  • uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) , ktoré uskutočnili návštevníci a používatelia stránok, napr. výber jazyka a regiónu, zvolené hodnoty stránkovania, východiskové obmedzujúce podmienky pri prezeraní produktového katalógu atď., tieto cookies sa používajú najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu;
  • zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a používatelia stránok používajú stránky a elektronický obchod, napr. ktoré stránky sa navštevujú najčastejšie alebo či návštevníci alebo používatelia stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto cookies sa používajú najmä na zlepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok;
  • reklamné a marketingové účely spoločností BizBox Customer Services, s. r. o. a Plastkon product s. r. o., ich programov, produktov a služieb, tieto cookies sa používajú najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu.

Spoločnosti BizBox Customer Services, s. r. o. a Plastkon product s. r. o. neumožňujú ktorýmkoľvek tretím osobám umiestňovanie reklamného obsahu na ich stránky. Spoločnosti uvedené vyššie neručia a nezodpovedajú za akýkoľvek obsah (vrátane reklamného a marketingového) umiestnený na internetových stránkach tretích osôb ani za akékoľvek porušenie právnych predpisov, práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým dochádza, resp. by mohlo dochádzať na internetových stránkach tretích osôb.

V rámci udelenia súhlasu s používaním technológie „cookies“ má používateľ možnosť obmedziť ich využívanie len na prvé dva účely uvedené vyššie.

Potvrzení souhlasu s tímto dokumentem uděluje návštěvník, resp. uživatel stránek společnosti BizBox Customer Services, s.r.o., se sídlem U Vodárny 2a, 616 00 Brno, IČO: 293 76 823, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76821 a společnosti Plastkon product s.r.o., se sídlem Hlavní 147, 790 84 Mikulovice, IČO: 633 21 289, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8269, souhlas na používání technologie „cookies“ a používání údajů získaných prostřednictvím stránek a elektronického obchodu uvedených společností využívajících tuto technologii na každý a všechny účely uvedené výše v tomto dokumentu. Souhlas se uděluje dobrovolně na předem neurčenou dobu a je možné jej kdykoli odvolat.

Odvolávam súhlas s používaním technológie

Údaje využité zo súborov cookies budú vždy spracovávané anonymne a v súlade s nariadením EU 2016/679 (GDPR).

Pre úplnosť si dovoľujeme upozorniť, že neudelenie súhlasu, jeho odvolanie alebo zablokovanie technológie cookies (vo Vašom internetovom prehliadači) vrátane zablokovania tzv. nevyhnutne potrebných (strictly necessary) cookies môže obmedziť alebo vylúčiť prístup na stránky alebo funkcionalitu stránok alebo ich častí.

Údaje využité zo súborov cookies budú vždy spracovávané anonymne a v súlade s nariadením EU 2016/679 (GDPR).