Tovar bol pridaný do košíka.

Zákazníci si kúpili aj

Späť na produktový katalóg

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s Nariadením Europského paralementu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a s platnými zákonami Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do doby uplynutia nevyhnutných zákonných aj zmluvných dôvodov alebo do okamihu uplatnenia práva zákazníka na vymazanie a právo na jeho zabudnutie, to všetko s ohľadom na charakter uchovávaných osobných údajov.

Kupujúci má radu zákonných práv týkajúcich sa spracovania jeho osobných údajov, najmä právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na zabudnutie, právo na vymazanie, právo na obmedzené spracovanie a právo na prenositeľnosť. Pre uplatnenie týchto práv nás prosím kontaktujte nižšie uvedeným formulárom. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe s výnimkou nasledujúcich výnimiek:

  1. Externí dopravcovia a poskytovatelia platobných brán, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na doručenie tovaru alebo autorizáciu príslušného platobného nástroja. Tieto spoločnosti sú zmluvne zaviazané k vysokej ochrane osobných údajov pri ich spracovaní.
  2. Hodnotiace systémy Heureka a Zboží, ktoré zaisťujú spätnú väzbu nezávislého hodnotenia objednávky z nášho e-shopu. Tieto informácie pomáhajú ďalším používateľom s výberom predajcu a nám slúžia ako spätná väzba od zákazníkov. Súhlas s týmto poskytnutím môžete udeliť alebo odmietnuť v okamihu nákupu.
  3. Výrobca sortimentu, spoločnosť Plastkon product s. r. o., pre ktorú prevádzkovateľ elektronický obchod prevádzkuje. Výrobca zaisťuje technickú podporu zákazníkov a potrebuje odlíšiť riadne zakúpenie výrobku z e-shopu od nákupu u jeho zmluvných partnerov, ktorí sú technickou podporou svojich zákazníkov. Výrobca Plastkon je zmluvne zaviazaný k vysokej ochrane osobných údajov pri ich spracovaní a je oprávnený takto spracovávať údaje len v rovnakom období ako prevádzkovateľ e-shopu.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej, a sú prístupné iba prevádzkovateľovi elektronického obchodu.

Prevádzkovateľom elektronického obchodu je spoločnosť BizBox Customer Services, s. r. o., Roubalova 383/13, Stránice, 602 00 Brno, Česká republika, DIČ CZ 293 76 823, ktorá prevádzkuje obchod pre spoločnosť Plastkon product s. r. o., Hlavní 147, 790 84 Mikulovice, Česká republika, DIČ CZ 633 21 289.

Pre uplatnenie Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov nás, prosím, kontaktujte na e-maili info@bizboxservices.com . V e-maili, prosím, uveďte, aké právo uplatňujete, detailný popis požiadavky, prípadne i objednávku, a e-mail použitý pri komunikácii.