Tovar bol pridaný do košíka.

Zákazníci si kúpili aj

Späť na produktový katalóg

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sa uschovávajú v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje sa môžu na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a poskytovatelia platobných brán, ktorým sa osobné údaje zákazníkov poskytujú v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na doručenie tovaru alebo autorizáciu príslušného platobného nástroja. Druhú výnimku predstavuje výrobca sortimentu, spoločnosť Plastkon product s. r. o., pre ktorú prevádzkovateľ elektronický obchod prevádzkuje.

Prevádzkovateľ jednotlivé zmluvy po ich uzatvorení archivuje, a to v elektronickej forme, pričom sú prístupné iba prevádzkovateľovi elektronického obchodu a spoločnosti Plastkon product s. r. o., pre ktorú sa elektronický obchod prevádzkuje.

Prevádzkovateľom elektronického obchodu je spoločnosť BizBox Customer Services, s. r. o., U Vodárny 2a, 616 00 Brno, Česká republika, DIČ CZ 293 76 823, ktorá prevádzkuje obchod pre spoločnosť Plastkon product s. r. o., Hlavní 147, 790 84 Mikulovice, Česká republika, DIČ CZ 633 21 289.

Písomný nesúhlas so spracovaním a s udržiavaním osobných údajov o zákazníkovi možno vyjadriť na adrese prevádzkovateľa elektronického obchodu, spoločnosti BizBox Customer Services, s. r. o., uvedenej vyššie.